Odbor majetkový: 

Ing. Hana Randová Ing. Vladimír Kabelka, MBA
ředitelka vedoucí Oddělení majetkového
pracoviště: Olbrachtova 1677/3, 140 00 Praha 4 Krč pracoviště: Olbrachtova 1677/3, 140 00 Praha 4 Krč
tel:              +420 244 095 200 tel:              +420 244 095 230
mobil:         +420 702 105 571 mobil:         +420 728 216 035
mail:           hana.randova@sshr.gov.cz mail:            vladimir.kabelka@sshr.gov.cz

Převod nemovitého majetku: 

 Ing. Hana Veselá
specialista převodu majetku referent majetkové správy
pracoviště: Olbrachtova 1677/3, 140 00 Praha 4 Krč
tel:              +420 244 095 231
mobil:         +420 725 589 947
mail:            hana.vesela@sshr.gov.cz  

Převod movitého majetku:

 Ing. Magda Holubová
specialista převodu majetku referent majetkové správy
pracoviště: Olbrachtova 1677/3, 140 00 Praha 4 Krč
tel:              +420 244 095 363
mobil:         +420 720 935 080
mail:            magda.holubova@sshr.gov.cz  

Nájemní vztahy:

Mgr. David Mikeš, DiS.
specialista nájemních smluv referent majetkové správy
pracoviště: Olbrachtova 1677/3, 140 00 Praha 4 Krč
tel:              +420 244 095 370
mobil:         +420 702 207 988
mail:            david.mikes@sshr.gov.cz