KURZY HOPKS

Legislativa

Správa jako ústřední orgán státní správy organizuje odbornou přípravu a další vzdělávání zaměstnanců státní správy a územní samosprávy, kteří řeší problematiku hospodářských opatření pro krizové stavy a dodavatelů nezbytných dodávek nebo ochraňovatelů státních hmotných rezerv formou kurzů v souladu s:

  • článkem č. 2 usnesení vlády ČR ze dne 3. prosince 2001 č. 1293, o Statutu Správy státních hmotných rezerv, který mění usnesení vlády ze dne 12. června 1997 č. 344 Statutem Správy;
  • § 6 odst. f) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zaměření

Z hlediska věcného zaměření „další profesní vzdělávání“ pokrývá problematiku jednotlivých prvků HOPKS, tj. systémů nouzového hospodářství a hospodářské mobilizace, použití státních hmotných rezerv, výstavby a údržby infrastruktury a regulačních opatření s provázaností na potřebnou problematiku bezpečnosti státu, krizového řízení, ochrany ekonomiky a ropné bezpečnosti a je důležitým segmentem přípravy zajištění podmínek pro řešení možných mimořádných událostí a krizových situací získáním odborných znalostí ke zvládnutí procesu plánování a zajišťování věcných zdrojů k překonání krizových situací.

Cílové skupiny

  • územní samospráva – vedoucí úředníci územních samosprávných celků s přímou odpovědností za oblast HOPKS a úředníci „specialisté“ plnící úkoly v oblasti HOPKS,
  • státní správa – zaměstnanci ve správních úřadech, členové středního managementu s přímou odpovědností za oblast HOPKS a specialisté v oblasti HOPKS zajišťující povinnosti stanovené zákonem č. 241/2000 Sb.,
  • pracovníci u právnických a podnikajících fyzických osob působící v podnikohospodářské sféře, jejichž pracovní náplň se týká HOPKS (subjekty hospodářské mobilizace, dodavatelé nezbytných dodávek nebo ochraňovatelé státních hmotných rezerv).

Nabídka kurzů na roky 2024 – 2027

Nabídku kurzů a harmonogram (plán) kurzů v oblasti HOPKS lze najít na stránkách společnosti Multilateral Consulting & Analysis na adrese: https://www.multilateral.cz/akreditovane-kurzy/


ÚŘEDNICKÁ ZKOUŠKA V OBORU STÁTNÍ SLUŽBY č. 50

Úřednická zkouška

Státní zaměstnanec je povinen vykonat úřednickou zkoušku v souladu s § 35 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v aktuálním znění.

Pro účely vykonání zvláštní části úřednické zkoušky z oboru státní služby č. 50 – „Hospodářská opatření pro krizové stavy a správa státních hmotných rezerv“ vydává Správa státních hmotných rezerv níže uvedené studijní materiály.

UPOZORNĚNÍ: Tyto texty jsou pouze doplňujícím studijním materiálem pro přípravu na zvláštní část úřednické zkoušky a z toho důvodu nemusí vždy obsahovat odpovědi na obsah všech zkušebních otázek

Studijní texty k zvláštní části úřednické zkoušky - obor státní služby č. 50