Jaké má správa zásoby?

Jedna část zásob jsou věci na povodně. Jde třeba o provizorní mosty, čerpadla, vysoušeče, protipovodňové zábrany, elektrocentrály. Potom máme techniku na extrémní sucho. To jsou cisterny a auto cisterny na převoz vody, úpravny pitné vody nebo vysokotlaké potrubí, které dopraví vodu do obce vzdálené až 30 km. Dále máme zásoby ropy a ropných produktů. Kdyby byl výpadek v dodávkách, tak máme téměř 3 měsíce na co jezdit. A nesmíme zapomenout na zásoby potravin. Máme mražené maso, máslo, obilí, sušené mléko, masové konzervy, cukr, sýry, škrob a další zásoby.

Platí se za tu poskytnutou pomoc?

Pokud vláda vyhlásí krizový stav pro celou republiku nebo hejtman pro celý kraj, potom se otevřou sklady českých rezerv a obce dostanou zásoby a techniku bezplatně. Pokud má problémy třeba jedna obec a není vyhlášený krizový stav, potom může Správa techniku obci pronajmout.

Jak mohu o pomoc z českých rezerv požádat?

V prvním případě se musíte obrátit na vašeho starostu, ten pak kontaktuje Správu státních hmotných rezerv a to na Odbor příprav pro krizové stavy, tel: 244 095 325, mail: grpsek-OPKS@sshr.cz

Na kolik dní má Česká republika zásoby pohonných hmot?

Podle směrnice EU má mít Česká republika zásoby na 90 dní fungování státu. V současné době máme zásoby přibližně na 93 dní fungování státu.

Na kolik dní má Česká republika zásoby potravin?

V současné době máme zásoby potravina na 1 až 23 dní. Zaleží na druhu potravin. Některých máme více a některých méně.

Pomáhají české rezervy také v zahraničí?

Obecně to funguje, tak že Ministerstvo zahraničních věcí sestaví roční plán zahraniční rozvojové spolupráce, který schválí vláda. SSHR je pak nakoupí a skladuje. Když potom Ministerstvo zahraničních věcí nebo Ministerstvo vnitra připravují humanitární pomoc, jednoduše požádají SSHR o tyto zásoby. V minulosti jsme poslali třeba provizorní most do Středoafrické republiky, přikrývky a deky do uprchlického tábora v Makedonii nebo sušené mléko do Sýrie.

Jak by se v případě nějaké krize ta pomoc dostala k lidem?

V případě krize by vláda vyhlásila stav krize a tím by se otevřely naše sklady. Prvním našim úkolem by bylo poskytnout techniku Integrovanému záchrannému systému, aby hasiči a zdravotníci mohli zachránit co nejvíc lidí. Máme speciální vyprošťovací kontejnery, ve kterých je na jednom místě všechna potřebná technika. Hydraulické pumpy, zvedáky a nejrůznější páčidla. Ty pomohou hasičům zachránit lidi z trosek zřícených domů. Pravděpodobně by v takovém případě nefungovaly rafinérie a železnice by byla zablokovaná. Takže bychom uvolnili nouzové zásoby benzínu a nafty.

Také bychom postavili evakuační městečka pro lidi, kteří přišli o domov. Máme speciální kontejnery nouzového přežití, kde je kuchyň, koupelna a toaleta. Máme také velké stany pro 20 lidí i menší stany pro 5 lidí, ve kterých má zas rodina větší soukromí. Do těchto stanů dáme i vybavení. Polní lůžka, spacáky a deky.

Dále by během krize bylo potřeba zajistit i zásobování pitnou vodou. Takže by přišly na řadu naše úpravny pitné vody, cisterny a další technika. A samozřejmě by bylo potřeba pro všechny evakuované lidi zajistit také jídlo. Zásoby potravin máme na 1,3 dne fungování státu. V této oblasti je Česká republika na rozdíl od ropy totiž soběstačná. Máme tady spoustu supermarketů, zemědělských družstev a výrobců potravin. Takže naše zásoby by pokryly ten první nápor, než by se zase rozjela výroba.

K tomu by bylo potřeba zprůjezdnit silnice a postavit provizorní mosty. I ty máme v rezervách. Tady vidíte, že všechno souvisí se vším a my musíme být připraveni na všechno.

V jakých konkrétních případech SSHR v poslední době pomáhala?

Správa státních hmotných rezerv v poslední době nejčastěji pomáhala při krizi extrémního sucha, kdy na mnoha místech v České republice vyschly obcím studny a hrozilo tak, že lidé zůstanou bez pitné vody. V posledních dvou letech jsme takto pomohli zhruba 22 tisícům lidí.

Jak zajišťujete obměnu potravin, aby byly stále čerstvé?

Většinu potravin skladujeme u externích ochraňovatelů. Tyto firmy mají podle smlouvy povinnost mít pro české rezervy ve skladu vždy čerstvé potraviny. Například sušené mléko nesmí být starší než 10 měsíců nebo tavené sýry se musí vyměnit za čerstvé nejdéle do 60 dnů.