Opakem extrémního sucha jsou povodně.

I na ně jsme připraveni. Máme protipovodňové zábrany, velkokapacitní čerpadla, elektrocentrály, nouzové osvětlení a další techniku. A když voda opadne, pošleme do zasažených obcí vysoušeče.

Velká voda může také zničit mosty a tím odříznout část města. I na takové situace máme speciální techniku. Jednoduše tam pošleme snadno sestavitelný provizorní most.

Nově máme také lávky pro pěší, které až dosud v českých rezervách chyběly.

Pokud by se za sebe naskládaly všechny mosty, které jsme půjčili obcím a městům od povodní v roce 1998 až do povodní v roce 2013, tak by se z nich sestavil most dlouhý až 3 km.