ÚKŠ

Vláda při zajišťování připravenosti České republiky na krizové situace, při jejich řešení nebo k ochraně kritické infrastruktury zřizuje Ústřední krizový štáb (ÚKŠ) jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací.

Práva, povinnosti a činnosti ÚKŠ jsou specifikovány těmito normami:

  • Statut Ústředního krizového štábu  (usnesení vlády č. 1500 ze dne 24. listopadu 2008),
  • Jednací řád Ústředního krizového štábu (usnesení Bezpečnostní rady státu č. 12 ze dne 27. dubna 2009).

OPS ÚKŠ

Odborná pracovní skupina ÚKŠ pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji (dále jen „OPS“) je stálou pracovní skupinou ÚKŠ.

OPS v nezbytné míře zajišťuje operativní koordinaci realizace požadavků na věcné zdroje uplatňovaných u ÚKŠ krizovými štáby ministerstev a dalších ústředních správních úřadů a krizovými štáby krajů. K tomu zejména zajišťuje v nezbytné míře koordinaci použití dostupných věcných zdrojů, vede evidenci o uplatněných požadavcích na zajištění věcných zdrojů a vede evidenci o způsobu jejich zabezpečení, navrhuje ÚKŠ způsob zajištění věcných zdrojů, které nemohou věcně příslušné ÚSÚ zabezpečit ve své působnosti, navrhuje ÚKŠ způsob zajištění věcných zdrojů na základě přímého požadavku ÚKŠ, zpracovává podle rozhodnutí ÚKŠ další operativní přehledy o požadavcích na věcné zdroje a jejich zabezpečení.

Vnitřní strukturu a organizaci práce OPS stanovuje:

  • Organizační řád odborné pracovní skupiny ÚKŠ pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji (usnesení Bezpečnostní rady státu č. 36 ze dne 9. prosince 2019).
  • Zásady spolupráce odborné pracovní skupiny ÚKŠ pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji s odbornou pracovní skupinou pro koordinaci poskytování humanitární pomoci ÚKŠ – MV-GŘ HZS ČR, 2005.