Na úřední desce jsou v souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) vyvěšovány písemností vypracované Správou státních hmotných rezerv.

V současné době nemá Správa žádné správní řízení ke zveřejnění.

Pro informaci:
Vyhlášená výběrová řízení na obsazení volných služebních míst naleznete v části „Nabídka volných míst“