Legislativa

Kontrolu výkonu přenesené působnosti v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy provádí Správa v souladu se:

  • zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“);
  • zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
  • usnesením vlády ČR č. 689/2013, o Plánování, vyhodnocování a koordinaci kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků prováděných ústředními správními úřady, krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy a magistráty územně členěných statutárních měst, který upravuje postup výkonu kontroly vyplývající ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád);
  • Metodická doporučení k činnosti územních samosprávných celků č. 10/2013 k zákonu č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád);
  • Doplněk č. 1/2013 k Metodickému doporučení k činnosti územních samosprávných celků č. 10/2013 k zákonu č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Působnost

Správa kontroluje správní úřady, subjekty hospodářské mobilizace a dodavatele mobilizačních a nezbytných dodávek v celém rozsahu přípravy plánovaných HOPKS a prověřuje jejich plnění a účinnost. Kontroluje rovněž využívání finančních prostředků přidělených z její rozpočtové kapitoly právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zapojeným do systému HOPKS.

Správa vykonává kontroly u krajských úřadů na základě „Plánu kontrol výkonu přenesené působnosti krajů a hlavního města Prahy prováděných ústředními správními úřady“, který je zpracováván Ministerstvem vnitra ve spolupráci s ústředními správními orgány (rovněž se Správou) na tříleté období a u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností podle „Plánu kontrolní činnosti Správy státních hmotných rezerv“ zpracovávaného na příslušný kalendářní rok.