Nabídka SHR k prodeji právnickým a fyzickým osobám:

Nabídka se realizuje vyhlášením výběrového řízení právnickým a fyzickým osobám. Na základě výsledku výběrového řízení uzavře Správa v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s vybraným zájemcem kupní smlouvu.