Krajský úřad v systému hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS) zajišťuje nezbytnou dodávku k uspokojení základních životních potřeb obyvatel kraje. K tomu zpracovává plán nezbytných dodávek kraje s využitím plánů nezbytných dodávek obcí s rozšířenou působností (ORP) ve svém správním obvodu (§ 7 odst. 2 zákona č. 241/2000 Sb., o HOPKS). Plán nezbytných dodávek zpracuje s využitím informačního systému Argis Správy státních hmotných rezerv.

Při zpracování plánu nezbytných dodávek postupuje podle vyhlášky č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění HOPKS. Ke zpracování plánu nezbytných dodávek může využít Metodiku plánování nezbytných dodávek v systému HOPKS vydanou Správou státních hmotných rezerv v roce 2013.

Nezbytné dodávky plánuje na základě požadavků vyplývajících z postupů pro řešení konkrétních druhů hrozících krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení krizového plánu kraje. Na tomto základě zpracuje seznam požadovaných nezbytných dodávek a sestaví pro tyto nezbytné dodávky přehled dostupných dodavatelů ve svém správním obvodu. Údaje o možnostech navržených dodavatelů vyžaduje podle krizového zákona cestou krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru (§ 15 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení). Zjištěné údaje zapracuje do přehledu dodavatelů plánu nezbytných dodávek jako možnosti dodavatelů. Do svého plánu nezbytných dodávek krajský úřad přebírá i nezbytné dodávky požadované ORP svého správního obvodu (§ 2 odst. 6 vyhlášky č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění HOPKS). Rozsah, v jakém je převezme, stanoví na základě rozvahy potřeb jednotlivých nezbytných dodávek a možnosti jejich zabezpečení dodavateli ve správním obvodu kraje. Následně provede celkovou bilanci zajištění požadovaných nezbytných dodávek ve správním obvodu kraje.

Nemůže-li krajský úřad zčásti nebo zcela zajistit požadovanou nezbytnou dodávku od dodavatelů ve svém správním obvodu, uplatní požadavek na její zajištění u věcně příslušného ústředního správního úřadu (§ 10 odst. 3 zákona č. 241/2000 Sb., o HOPKS).

Na základě změn požadavků na nezbytné dodávky a podle možností jejich zajištění ve svém správním obvodu krajský úřad pravidelně plán nezbytných dodávek aktualizuje (§ 1 odst. 6 vyhlášky č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění HOPKS).