Jen za loňský rok pomohla speciální technika a nouzové zásoby ze skladů Správy státních hmotných rezerv ve 173 případech. To znamená, že zhruba každý druhý den byla v akci.

V roce 2023 byla technika SSHR využívána ve 173 případech, v roce předchozím to bylo ve 188 případech.

Nejčastěji byla využívána technika potřebná odstranění nebezpečných stavů při zásazích hasičského záchranného sboru ČR. Druhým nejčastějším případem, kdy technika ze SSHR pomáhala, bylo hašení požárů. Nasazeny byly například kontejnery pro dálkovou přepravu vody, mobilní čerpací stanice, technické požární kontejnery nebo hadicové kontejnery. Technika pomáhala mimo jiné při dopravních nehodách nebo při úniku nebezpečných látek. Nejvíce ji použili hasiči Středočeského kraje a Prahy.

„Pokud by tato technika nebyla k dispozici, měly by jednotky Integrovaného záchranného systému ztíženou práci při záchraně životů a majetku,“ doplnil předseda SSHR Pavel Švagr.

Technika ze skladů hmotných rezerv však nepomáhá jen při požárech a nehodách u nás. Do akce jsme vyslali také techniku v rámci záchranné operace při zemětřesení v Turecku.

Kontejnerové cisterny zas pomohly vyřešit zásobování vodou v Jesenici ve Středočeském kraji, v obci Věžnice a v Rudě nad Moravou.

 „Teprve, když vám doma z kohoutku neteče voda, tak si uvědomíte, jak je důležitá,“ upřesnil předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.

Právě pomoc při tzv. mimo krizových situacích je pro české rezervy stále důležitější. Za poslední dva roky registruje Správa státních hmotných rezerv už 361 takových případů.