Veřejné zakázky

Veřejné zakázky se realizují podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na základě smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek, služeb nebo provedení stavebních prací.

Veřejná zakázka je zveřejněna na Profilu zadavatele v Národním elektronickém nástroji NEN.

Ostatní nákupy

Jedná se o veřejné zakázky zadávané nákupem s předpokládanou hodnotou nedosahující 100 tis. Kč bez DPH na dodávky, služby a stavební práce.