Základním plánovacím dokumentem pro zajištění opatření v oblasti nouzového hospodářství, hospodářské mobilizace a tvorby státních hmotných rezerv (SHR) je „Plán vytváření a udržování SHR“ k zajištění bezpečnosti ČR. Jeho přílohu tvoří skladba hmotných rezerv (HR), jejich minimální limity a orientační cílové stavy.

Plán zpracovává Správa a jeho realizace probíhá vždy ve dvouletém období po ukončení dvouletého plánovacího cyklu. Po jeho projednání ve stálé komisi předsedy Správy pro tvorbu SHR a v Bezpečnostní radě státu jej schvaluje vláda ČR.

Struktura „Plánu vytváření a udržování SHR“ k zajištění bezpečnosti ČR zahrnuje následující oblasti:
– nouzové hospodářství,
– hospodářskou mobilizaci,
– hmotné rezervy,
– celkové shrnutí finančních nákladů a zdrojů financování.

Správa státních hmotných rezerv zajišťuje:
– vlastní pořízení položek SHR,
– financování realizace prvků infrastruktury,
– financování uchování výrobních schopností,
– financování přípravy mobilizačních dodávek.

Tyto úkoly zajišťuje Správa státních hmotných rezerv proto, že je ze zákona garantem systému hospodářských opatření za krizových stavů v rámci celé České republiky.