Správa státních hmotných rezerv poslala naposledy v roce 2023 Slovinsku 3 těžké mostové soupravy o délkách 21 m, 24 m a 27 m v celkové hodnotě 1 352 000 Kč.

 

Zásadní byla pomoc pro Ukrajinu, kdy jsme v únoru 2023 poskytli 5 elektrocentrál, které na místo určení dopravili hasiči.

„Každý z těchto záložních zdrojů je schopen pohánět až třicet přímotopů, které jsou nutné pro zajištění tepla pro lidi v ubytovacích centrech”, doplnil předseda SSHR Pavel Švagr.

Od začátku války na Ukrajině už české rezervy vydaly zásoby za více než 200 milionů korun. Hned na začátku března tam poslaly 40 kamionů, které vezly 950 palet zdravotnického materiálu. Jednalo se o největší jednorázovou pomoc v historii českých rezerv.

„Poslali jsme tam například zdravotnická lůžka, držáky na infuze, kolečková křesla, oblečení pro doktory, matrace, polštáře, povlečení, obvazový materiál a zdravotnické stříkačky a jehly“, upřesnil Švagr.

Kromě zdravotnického materiálu na Ukrajinu ze skladů SSHR putovaly i potraviny. Celkem cca 127 tun.

„Šlo především o těstoviny, sušené mléko a paštiky. Celkem je to 224 palet. O tuto pomoc požádalo Velvyslanectví Ukrajiny a odsouhlasila ji vláda“, dodal předseda SSHR Pavel Švagr.

Mimo to na Ukrajinu SSHR poslala také celkem 13 těžkých mostových souprav, každá byla v délce 36 metrů.

.

Jak to funguje?

Ministerstvo zahraničních věcí sestaví roční plán zahraniční rozvojové spolupráce, který schválí vláda ČR. Země, která potřebuje humanitární pomoc, se potom obrátí s mezinárodní žádostí na EU, nebo přímo na Českou republiku. My jsme pak povinni podle požadavku Ministerstva zahraničních věcí vytvářet zásoby v našich skladech pro humanitární pomoc do zahraničí. Takto vytvořené státní hmotné rezervy zařadíme do kategorie pohotovostních zásob. Pokud pak přijde požadavek ze strany Ministerstva zahraničních věcí, SSHR vydá tuto humanitární pomoc žádající zemi. V minulosti jsme takto poslali provizorní most do Středoafrické republiky, deky a izotermické fólie do uprchlického tábora v Makedonii a ochranné obleky a brýle do zemí západní Afriky, když tam řádila epidemie eboly.