Vítáme Vás na stránkách Správy státních hmotných rezerv, které pravidelně informují o její činnosti jako ústředního orgánu státní správy pro hospodářská opatření v krizových situacích a pro státní hmotné rezervy.

Hmotné rezervy jsou více než z poloviny tvořeny ropou a ropnými produkty, jejichž množství je určeno mezinárodními závazky České republiky. Součástí státních hmotných rezerv jsou mobilizační rezervy a pohotovostní

zásoby určené pro 24 typových krizových situací. Pohotovostní zásoby vznikají podle požadavků jednotlivých resortů. Správa vytváří koncepci hospodářských opatření pro krizové stavy a jejich zabezpečení podle příslušných

zákonů. Sleduje celkovou výši zásob ropy a ropných produktů v ČR. Doplňuje, ochraňuje, obměňuje a udržuje státní hmotné rezervy, včetně zásob pro humanitární pomoc. Společně s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a

Ministerstvem vnitra ČR realizuje poskytování humanitární pomoci České republiky do zahraničí.