Materiální zahraniční humanitární pomoc (MZHP)

V souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, přebírá Správa státních hmotných rezerv jménem České republiky movitý majetek, který je v době krizových stavů České republice darován v rámci zahraniční humanitární pomoci.

Počínaje dnem jeho převzetí je Správa příslušná s tímto majetkem hospodařit a podle účelu jej začleňuje do příslušné kategorie státních hmotných rezerv. Po dobu krizových stavů postupuje Správa při hospodaření s tímto majetkem v souladu s požadavky Ministerstva vnitra.

Humanitární pomoc do zahraničí

V souladu se zákonem č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci do zahraničí, Správa státních hmotných rezerv podle požadavku Ministerstva zahraničních věcí nebo Ministerstva vnitra vytváří zásoby pro humanitární pomoc do zahraničí. Takto vytvořené státní hmotné rezervy se zařazují do kategorie pohotovostních zásob.