V roce 2014 nebyly realizovány žádné zápůjčky hmotných rezerv.