Správa státních hmotných rezerv je ústředním orgánem státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv.

Správa zabezpečuje financování hospodářských opatření pro krizové stavy a financování, obměnu, záměnu, půjčku, uvolnění, nájem, prodej, skladování, ochraňování a kontrolu státních hmotných rezerv a podle požadavků krizových plánů i jejich pořizování. Správa plní další úkoly stanovené zvláštním právním předpisem. Tyto činnosti zajišťuje v součinnosti s ostatními ústředními orgány státní správy.

Předseda Správy státních hmotných rezerv je členem ÚKŠ.

Správa státních hmotných rezerv v rámci ÚKŠ plní koordinační roli při poskytování věcných zdrojů, státních hmotných rezerv a při řešení stavů ropné nouze.