Nabídka majetku pro organizační složky státu a státní organizace

Nabídka se realizuje jako širší nabídka nepotřebného majetku podle ustanovení § 19, odst. 3 zákona o majetku, organizačním složkám státu a státním organizacím. Na základě výsledku širší nabídky uzavře Správa s vybraným zájemcem zápis nebo smlouvu o převodu práva hospodařit s majetkem státu.

Nabídka majetku k prodeji právnickým a fyzickým osobám

Nabídka se realizuje vyhlášením výběrového řízení na prodej majetku, o který neprojevily na základě širší nabídky jiné organizační složky, právnickým a fyzickým osobám ve smyslu ustanovení § 19 zákona o majetku. Na základě výsledku výběrového řízení uzavře Správa v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s vybraným zájemcem kupní smlouvu.