Systém hospodářské mobilizace (HM) vychází ze zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, a vyhlášky Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy.

K zajištění plnění úkolů v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS) Správa státních hmotných rezerv (Správa) vydala metodiky plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému hospodářských opatření pro krizové stavy. Pro upřesnění úkolů na každý rok vydává Správa státních hmotných rezerv zaměření plnění úkolů v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy.

Systém HM tvoří organizační, materiální, personální a jiná opatření, kterými ústřední správní úřad zabezpečuje mobilizační dodávku pro potřeby ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů a je určen k podpoře jejich činnosti za stavu ohrožení státu a válečného stavu.

Objednatelé mobilizačních dodávek (MD) – příslušné ústřední správní úřady (ÚSÚ) – MO ČR, MV ČR, MF ČR, MSp ČR, za rozsah své působnosti ve státní správě formulují jednotlivé mobilizační dodávky. Požadavky na ně předávají písemnou formou konkrétnímu dodavateli.

Správa státních hmotných rezerv v rámci ekonomických možností a potřeb České republiky koordinuje zajištění mobilizačních dodávek mezi objednateli a dodavateli MD.

Realizace mobilizační dodávky je zajištěna smlouvou mezi objednatelem a dodavatelem MD.

Na základě požadavku dodavatele mobilizační dodávky zajišťuje pro dodavatele mobilizační dodávky Správa státních hmotných rezerv tato opatření:

  • zabezpečení položkou státních hmotných rezerv (SHR),
  • vybudování infrastruktury,
  • uchování výrobních schopností,
  • přidělení finančních prostředků,
  • nebo jejich kombinaci.

Výdaje na jejich zabezpečení hradí Správa státních hmotných rezerv ze své rozpočtové kapitoly.