Zástupci vedení SSHR se sešli s vedením Hasičského záchranného sboru ČR, aby projednali zásadní body spolupráce pro rok 2024. Cílem je především zajištění pohotovostních zásob pro případ mimořádných událostí.

V případě mimořádných událostí, jako jsou například přírodní katastrofy (povodně, vichřice, …), je role Správy státních hmotných rezerv nezastupitelná. Hlavním tématem jednání tedy bylo hlavně zajištění pořízení materiálu potřebného pro práci hasičů. Konkrétně jde například o velkokapacitní čerpadla, vaky na vodu, stany, vyprošťovací automobily, jeřáby, hadice atd.

Jen za rok 2023 evidujeme celkem 165 případů použití pohotovostních zásob Státní správy hmotných rezerv prostřednictvím informační systému KRIZKOM.

Z toho se nejčastěji jednalo o tuto techniku:

  • 43x vyprošťovací automobil
  • 34x nosič CTS
  • 21x technický kontejner (vyprošťování, stabilizace atd.)
  • 14x technický automobil k chemickému a radiačnímu průzkumu

V letošním roce (2024) už HZS ČR využil zásoby SSHR v případě pomoci Francii s následky povodní na severu země, ale také při likvidaci ohnisek ptačí chřipky.

Používání pohotovostních zásob při mimořádných událostech probíhá v souladu s ustanoveními zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. Využívají se zejména pohotovostní zásoby, které jsou v ochraňování HZS ČR. Souhlas s jejich použitím vydává SSHR, avšak při nebezpečí z prodlení může tento souhlas vydat i generální ředitel HZS ČR nebo řídící důstojník generálního ředitelství HZS ČR (generální ředitelství). Následně je pak cestou operačních a informačních středisek na SSHR zasíláno oznámení o použití příslušných pohotovostních zásob.

jednání o spolupráci SSHR a HZS ČR
jednání o spolupráci SSHR a HZS ČR

 

Publikováno dne 9. 2. 2024