Správa státních hmotných rezerv (dále jen „Správa“) v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, připravuje výběrové řízení na prodej trvale nepotřebných zásob hmotných rezerv:

  • Hliníku – 8 898,6782 tun
  • Mědi – 1 366,408 tun
  • Zinku – 1 431,851 tun

Nabídky bude Správa zveřejňovat současně na webových stránkách Správy sshr.gov.cz/kovy, na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.nabidkamajetku.cz a na webových stránkách České pošty www.centralniadresa.cz.

V souvislosti s aktuálním výskytem onemocnění COVID-19 ve světě, budou přesné podmínky prodeje zveřejněny v 1. polovině roku 2022. Další informace na emailové adrese – obchod-hr@sshr.cz

Poslední aktualizace 4. 2. 2022

Aktuálně není v naší nabídce žádný majetek.